Shanshar vsang San Yosep

Shanshar vsang San Yosep nx Mari o angchxmpe Yesu o ang pe ie. 

Add new comment

3 + 1 =

Please wait while the page is loading