Zilangre ri nangsing we

zilangre ri nang singwe

Vkangpe Yesu nx zilangre rio ramnang shvla nang shxlshu shvla ie. Angnx mvra ri kaqsang mvshong shi iwe vle shai nx mvra vli ri sang meguli nx shongnxnt ezii pe gx ie.

Add new comment

12 + 8 =

Please wait while the page is loading