Mvshv́lpvrá láò vsvng rì

Mvshv́lpvrá láò vsvng rì
11 Farisirì dì ráì nø, Yesu svng vløtlv́m rvt, “Muqlàng kèní shálv́m mvshv́lpvrá tiq lòng dètānshà,” wa rø:tnòe. de 12 Yesu nø shaqmè shv́lshì sórí, “Yamvril cèrìí nø, pàwálv́m shálv́m mvshv́lpvrá láòe ma? Ngàí jø̀ngjǿng v̄la:tnìni, yamvril vsvngrì kaq nø shálv́m mvshv́lpvrá tiq pv̀n gø màdvtanlv́m íe,” a:lòe. 13 Wervt Yesu nø angmaq yv́ng kèní rv́lshì nø, kùngshí taqtaq kupa svng léshìá:mì.

Add new comment

1 + 0 =