Joseph Education Institute (Founder) Joseph Svláy Wín Lay Oo/ Gung Zvmúng nvng vhøm nø dvmvn we

Joseph Education Institute (Founder) Joseph Svláy Wín Lay Oo/ Gung Zvmúng nvng vhøm nø dvmvn we

Àngtaqkèní gvray mòngkà zùng, dvrá paqzí zùng nvng wulaq paqzí zùng (University) svng poqpvng nø cvnā we gø íe.

#saintmarycathederal #YanGon

#rvarawang

#interview

 

Add new comment

1 + 7 =