Britain, Elizabeth koqkám mè Yesu vdòng yøp byo bǿ:ì

Britain, Elizabeth koqkám mè Yesu vdòng yøp byo bǿ:ì

ဗြိတိန် အယ်လိဇဘုရင်မကြီး နတ်ရွာစံသဖြင့် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်းစစ်က ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာပို့

Britain, Elizabeth koqkám mè Yesu vdòng yøp byo bǿ:ì werat Svrabín koqkámpè Francis í nøt yùl we kàru shvri bǿà we.

September 9, Vertican

Britain móng øp mè Elizabeth koqkám mè lvpat 96 nøng nø 8 September 2022 ni rvtø̀ Scotland Castle chø̀m taqø Yesu vdòng taq yøp byo á:mì werat Svrabín koqkámpè Francis taqkèní koqkámpè Chirles kaqsv̀ng nøt yùl kàru shvri bǿà we íe.

Koqkám mè Elizabeth nø koqkám vya rúngtàng taq 70 nǿng rvzé rúng bǿì we ínø̀ vle bǿì we June shvlá vdòng taqni Platinum Jubilee sv̀ng gø wáshì bǿì we íe.

Svrabín koqkámpè Francis í we shvri kàru taq “ koqkám mè lvpat bé bǿì wawe shv̀ngkà sv̀ng tá:ngò werat ngà nøt vdòng taq jøng jǿngni nøt yùl:v́mà. Gv̀mzø̀ tiqchø̀m rvprì nv̀ng tiqráni nøt yùl:ìwe Britain móng zøngcèrì, àngò vrù vratrì shvngbe kaqsv̀ng vjúrøtā ìe” wanø vru we kàru sv̀ng koqkámpè Chirles kaq Telegram Online mvdàm kèní shvri bǿà we svng shálún shìe.

#rvarawng

Add new comment

4 + 3 =